پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

Mozayede-Monaghese

 

 

خدمات قابل ارائه در این بخش شامل موارد ذیل است :

 

- تهیه لیست بلند و کوتاه با ارزیابی فنی و کیفی از شرکتها
- تهیه اسناد کامل مناقصات/ مزایده ها
- برگزاری کامل مناقصات/ مزایده ها
- درج آگهی فراخوان مناقصات/ مزایده ها در روزنامه های کثیرالانتشار
- اخذ و بازگشایی پاکات مطابق سیستم سفارش دهنده
- تهیه صورتجلسه کمیسیون
- بررسی و تأیید یا رد تضامین در صورت وجود
- ابلاغ قبولی پیشنهاد
- عقد قرارداد
- اخذ تضامین مربوطه در صورت لزوم
- عودت تضامین سایر شرکتها در صورت وجود
- تعیین میزان تضمین مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه
- تعیین فرمول و روش ارزیابی پیمانکاران
- ارزیابی پیشنهادات فنی مطابق با روش تدوین شده
- جلسه با مناقصه گران جهت تدقیق فهرست¬های پیشنهادی (در صورت لزوم).

 

توضیحات

مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه ) که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می شود.

 فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :
الف- تأمین منابع مالی از سوی مناقصه گزار
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود)
ج- تهیه اسناد مناقصه
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ه- فراخوان مناقصه
و- ارزیابی پیشنهادها
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

 

اسناد مناقصه شامل اجزای زیر است:
۱- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه)
۲- دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات
۳- برگ پیشنهاد مناقصه
۴- موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل عمومی و خصوصی
۵- نقشه ها و مشخصات فنی
۶- جدولها (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها
۷- فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)
۸- الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه

 

مزايده در لغت به معني «در معرض فروش گذاشتن چيزي به نحوي كه هر خريداري كه قيمت بيشتر پيشنهاد كرد، به وي فروخته شود؛ حراج ؛ مقابل مناقصه.» [فرهنگ معين] معادل آن در زبان انگليسي Tender يا Auction و Licit است.
در اصطلاح؛‌ فرايندي است براي فروش يا واگذاري؛ كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت‌المال) يا متعلق به بخش خصوصي به فرد يا افرادي كه بيشتر‌ترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، البته در هيج جاي قوانين تعريف مشخصي از آن نشده است ولي از قراين بر مي‌آيد كه عملي آشنا در نزد مردم مي‌باشد. ليكن چون در قوانين ايران آنرا با مناقصه و همراه قوانين آن آورده‌اند؛ بر تطبيق تمامي مراحل آن بر مناقصه تاكيد شده است، يعني مي‌توان آنرا به عمومي و محدود از نظر دعوت و يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي از نظر مراحل بررسي، تقسيم نمود.
اولين بار در سال ۱۲۸۹ به عنوان يك عمل اداري-حقوقي براي انجام معاملات فروش دولت به آن اشاره شده است كه در ماده ۲۳ قانون محاسبات آن سال آمده است: «تمام معاملات دولتي از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه و غيره بايد به اطلاع عموم و به ترتيب مزايده و مناقصه صورت‌پذيرد سواي مستثنياتي كه قانون مي‌كند.»
در حال حاضر اين عمل مطابق قانون برگزاري مناقصات مصوب۱۳۸۳.۱۱.۳ بر اساس يك سري تشريفات خاص صورت مي‌پذيرد.
ولي آن چه كه معمولاً به عنوان تعريف مُزايده ارائه مي‌شود در واقع نوع خاصي از مزايده است كه با عنوان مزايده انگليسي يا مزايده استاندارد معرفي مي‌شود.
اما اصولا در هر مزايده سه عنصر مزايده‌گزار، كالا و پيشنهاد دهندگان وجود دارد و مزايده زماني شكل مي‌گيرد كه تقاضا براي كالا يا كالاها بيشتر از مقدار موجود است و پيشنهاد دهندگان براي بدست آوردن كالا با يكديگر رقابت مي‌كنند. در هر مزايده، مزايده‌گزار تلاش مي‌كند تا كالاي خود را به بيشترين قيمت ممكن به فروش بگذارد و در مقابل، پيشنهاددهندگان در پي تصاحب كالا با كمترين قيمت مي‌باشند. انواع مختلف مزايده، هر كدام در پي يافتن روشي هستند كه از يك طرف اين حس را در پيشنهاد دهندگان به وجود آورد كه كالا را به قيمت قابل قبولي خريده‌اند و از سوي ديگر افراد را ترغيب كند تا نزديكترين مبلغ به آن چه كه حاضر به پرداخت آن براي كالاي مورد نظر هستند را پيشنهاد دهند.
انواع آن با توجه به اينكه مناقصه هم نوعي از آن است، به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- مزايده خصوصي
۲ مزايده عمومي
۳ مزايده مبادله‌اي
۴ مزايده فروشي
۵ مزايده دلالي
۶ مزايده استاندارد
۷ مزايده هلندي
۸ مزايده چندگانه
۹ مزايده اولين قيمت مخفي
۱۰ مزايده دومين قيمت مخفي
۱۱ مزايده تركيبي
۱۲ مزايده در زمان محدود
۱۳ مزايده با سرويس پيشنهادي استاندارد
۱۴ مزايده هم‌زمان يا مزايده ژاپني
۱۵ مزايده با پيشنهاد قابل مشاهده
۱۶ مزايده با مبلغ واحد
۱۷ مزايده هنر ديجيتال
۱۸ مزايده پيشنهاد منحصر به فرد
۱۹ مزايده با قيمت مشخص
۲۰ مزايده سريع
۲۱ مزايده معاوضه‌اي
۲۲ مزايده سوئيسي
۲۳ مزايده دو طرفه

 

 

 جهت شروع فرآیند درخواست ارائه خدمات در این زمینه، پس از عضویت در سایت می توانید درخواست خود را به صورت آنلاین و یا از طریق مراجعه حضوری ارسال فرمایید.

+98 910 068 4828  +98 912 373 2544
mail
info@3s-company.ir
تهران - بلوار دادمان- روبروی خیابان شفق - برج طوبی - طبقه 15
پروژه ها     |    اخبار    |  خدمات     |  تماس با ما

 

تمامی حقوق نزد شرکت  محفوظ است

       
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت